هشدار!

اصلاح طلبان اگر بخواهند دوباره فضای کشور را به هم بریزند،چهارچوب اصلاح طلبی را به لرزه در می آوریم.

دکتر حسن عباسی(رئیس مرکز مطالعات استراتژیک اندیشکده یقین)

/ 1 نظر / 2 بازدید
نگين

وسيله قتاله ات را مي توني نام ببري؟