مَــــــــــــــرد

اسمش را گذاشته اند دستاورد(!)

اما من می گویم حماقت!

+اوباما:حق غنی سازی ایران را به رسمیت نمی شناسم!

اوباما هم دارد برای ما تصمیم می گیرد!

یاد آن روزها بخیر...

که برایش تره هم خورد نمی کرد!

یاد آن مـــــــرد بخیرخنثی

/ 1 نظر / 4 بازدید
احمد

حیف از احمدی نژاد [افسوس]