این جمله رو دوست دارم...

قله ای که چند بار فتح شود...
بی شک روزی تفریحگاه عمومی میشود!
مواظب دلت باش!

/ 2 نظر / 16 بازدید
سابو

چه ربطی به شقیقه داشت؟

من عبادلله

چه زيبا گفته اند اميرالمومنين كه من دربان قلبم بودم كه جز خدا وارد آن نشود