فیلم هندی

با خواهر کوچیکه بحثم شد ناخودآگاه دستم رو بردم بالا که بخوابونم زیر گوشش.اونم کاملا غیر منتظره گونشو آورد جلود و گفت:بزن...بزن که بدونم بزرگتر دارم!د لامصب بزن!

گفتم:واقعا بزنم؟!تعجب

گفت:نخیر بچه پررو چه زودم جدی گرفت!خواستم تریپ فیلم هندی بیام...!نیشخند

خنثی

/ 0 نظر / 5 بازدید