انحطاط فرهنگی!

خداییش اون پسراییکه ابرو ور می دارن فکر می کنن جذاب می شن؟!سوال

شما بگین آخه ابروی خر رو ورداری آهو می شه؟نه میشه؟!خنثی

برو برادر من...برو از خدا بترس!خنده

+ولی جدای از شوخی مایه تاسفه!مردها که باید تکیه گاه و ستون جامعه باشند دارن این جور به فنا میرن!ادا و اطوار دخترونه دارن!تا چند وقت آینده شاید ساپورت هم بپوشن!

البته از یک لحاظ که نگاه کنیم زیادم تقصیر این بچه ها20-25 ساله نیس!کار یه کم ریشه ایه!

وقتی مجری تلویزیون(که البته مجری یه برنامه قرآنی توی شبکه قرآن هم بود!!!)ابرو ورداشته و خط ریشش را با خط کش میلیمتری تنظیم کرده و کرم براق کننده زده و ...از جوونامون دیگه چه انتظار میره؟!

/ 2 نظر / 6 بازدید
عمه

تا اومدم بگم مجری تلویزیون دیدم شماخودت نوشتی.نگهبان تبلیغات اسلامی استان ماجلوی درب ایستاده با ابرومنظم وریش آنکاردکرده[ناراحت][عصبانی]

احمد

شما بگین آخه ابروی خر رو ورداری آهو می شه؟نه میشه؟ [خنده][قهقهه] کلی خندیدم [دست] حقشونه..ابروی ما مردا رو بردن با این خر بازیشون [نیشخند]