مختصر نویسی

دوستم بهم یه پیامک داده بود با این مضمون:س،چقد خوندی؟

منم جواب دادم:س،ه!نیشخند

/ 2 نظر / 26 بازدید
kimiya

هه! هیچی نمینوشتی بهتر بودا!

سجاد

اینجا ایهام داره! یا منظورت این بوده: سلام. هیچی! یا یکی ازینا: سلام,همه رو! سلام, هفت دور! سلام,هشت دور! اصن شاید منظورت از س سلام نبوده, مثلا: سبزی پاک کردم؛هیچی! سبزی پاک کردم,هشت دور! ... و این داستان ادامه دارد[نیشخند]