بنیان زندگی

آدم که اعتقاد نداشت هیچی نداره!

پوچه...

اعتقاد بنیان زندگی آدمه...

و شاید بشه گفت زندگی بی اعتقاد معنی نداره...

حرکت رو به جلو و تکاپو و تلاش نداره.

زندگی بی اعتقاد یعنی رکود و بی حرکت ماندن...

در جا زدن...

و آدم بی اعتقاد مثل آب راکد بعد یه مدتی می گنده و می شه گنداب!

و آدم معتقد  برای تحقق اعتقادش تلاش می کنه...

اعتقادش اونقدربراش  مهمه و روش تعصب داره که پاش بیفته جونشو براش میده...

 

+مثل اون بزرگمردا که به خاطر اعتقادشون جونشون رو هم دادن...

یاد شهیدان بخیر...{#emotions_dlg.e11}

/ 0 نظر / 16 بازدید