ایستادگی

ایستادگی...

ایستادگی کن ، ایستادگی کن ؛ و ایستادگی کن …


و به یاد داشته باش که لشکری از کلاغها


جرات نزدیک شدن به مترسکی که ایستادگی را


فقط به نمایش می گذارد ندارد . . .

/ 0 نظر / 18 بازدید