دشمن عزیز

به توصیه ی دوستی عزیز که کتاب هایی مثل جین ایر و...کلا از این قبیل کتابها رو توصیه کرده بودن من رفتم و از کتابخونه کتاب جین ایر و بلندی های بادگیر رو گرفتم اما به صد صفحه نرسید که ولش کردم و باز رفتم سر وقت کتاب دشمن عزیز!!چه کنم دیگه شاید هنوز بچه ام...!{-171-}

 

+کتاب دشمن عزیز نامه نگاری های سالی مک براید دوست جودی آبوت هست که به اصرار جودی  و جرویس مدیریت نوانخانه جان گریر رو قبول می کنه.

+به سالی حق میدم که دکتر اسکاتلندی رو به گوردون هالوک ترجیح داد!!{-126-}

/ 3 نظر / 28 بازدید
سابو

بچه ، هرگز شما بچه نیستید. این یک مثال از میلیون ها کتاب است. بستگی به سلیقه و علاقه دارد. مثل صدای یک خواننده است. بیشتر منظور من این بود که سطح مطالعه خودمان را ارتقا بدهیم.

سابو

بسیار کار خوبی کردی . آن ها را نگه دار هر وقت خودت هم مامان شدی بخونی.

سابو

این زبان یعنی خوبه یا بده؟