توسری خور!

هر وقت کنترل کار نمی کنه می زنیم تو سرش!در حالی که میدونیم مشکل از باتریه.

هر وقت کامپیوتر هنگ می کنه می زنیم تو سرش!درحالی که میدونیم مشکل نرم افزاریه.

شاید این کلا عادت ماست...

همیشه و هر جا هر گندی که بالا میاد تو سری ش رو پایین دستیا می خورن در حالی که

می دونیم مشکل از بالاست!خنثی

/ 2 نظر / 17 بازدید
ئارام

سلام حاج خانوم ممنون ک بهم سرزدی راستی چی کشتی مقتوللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل؟

ئارام

راستی توو وبم جواب بده بی زحمت من دیر دیر میام تو نت