درس عبرت

بدترین نمره ام مال امتحان مستمر اجتماعی اول دبیرستانمه،7/25!!!

اول می خواستم برگه مو پاره کنم،ولی تصمیم گرفتم به عنوان خاطره نگهش دارم و هر وقت فکر کردم خیلی خنگم نگاش کنم و ببینم قبلا خنگ ترم بودم و الان پیشرفت کردم و احساس امیدواری بکنم به خودم!!!نیشخند

ولی نمی دونم چرا هر وقت می بینمش هر هر می خندم!

+اصلا فاز درس عبرت و این جور چیزا به من نیومده!زبان

+فکر نکنین تنبل کلاسما!!نه بابا با همون 7/25 معدل سال اولم شد19!ابرو

/ 1 نظر / 18 بازدید
kimiya

پوست کلفت شدی دیگه عبرت مبرت خبری نیس!!! [متفکر]معلوم نیس چنتا ازین نمره ها گرفتی کلک!!![ابرو][زبان]شوخی کردم به دل نگیریا![نیشخند]