هپیچو.....

امروز فلفل قرمزایی که خشک کرده بودیم رو با کمک مامان پودر کردیم...

حواسم نبود دستم رو کشیدم به بینیم...

هیچی دیگه الان بینی بیچاره ام مثل دلقکا قرمز شده!دلقک

عطسه هم میزنم

هپیچوووووووووو....زبان

/ 1 نظر / 14 بازدید