تاثیرات زندگی مجازی

تازگیا تنبل شدم هر وقت می خوام یه کلمه ای رو توی صفحه ای حقیقی پیدا کنم دوست دارم از ctrl+fاستفاده کنم!!!

/ 1 نظر / 19 بازدید
سجاد

دقیقا![نیشخند] واقعا چرا این امکانو روی کتاب درسی ذخیره نذاشتن؟[نیشخند]