تفریحات سالم

یکی از تفریحات سالمم جدول حل کردن کنار بخاریه در حالی که برای امتحان یه کلمه هم نخوندم!یول

/ 5 نظر / 17 بازدید
kimiya

چه دل خجسته ای داری دختر![تعجب]

سابو

انبار کشتی، دو حرفیه؟

سابو

سئوال جدولیه.

سجاد

واقعا تفریح سالم و به جاییه![خنثی]

سجاد

منم شبا امتحان حتی پرزهای فرشم واسم جذاب میشن!! مورد داشتیم یه روز ساعت 6صبح بیدارشدم ,6:30باید راه میفتادم برم مدرسه امتحان عربیم داشتیم, نشستم یه کتاب مانگا رو خوندم[خنثی]