:|

خوب شد که به حرف بعضی ها گوش نکردیم و در دولت احمدی نژاد غنی سازی را تا 20% پیش بردیم...

.

.

.

.

وگرنه معلوم نبود دولت اعتدال می خواهد از کدام دارایی های ملت بزند به بهانه رفع تحریم!

/ 2 نظر / 18 بازدید
علی

آره واقعا ... ریدن با این سیاستاشون . عوضیا . (اینا بگم که اسلام گفته اگه بهت ظلم میشد میتونی فحش بدی)

رضوان مرادی

بله، بعید نیست اسلام جنابعالی به شما مجوز فحش و مجوز خیلی از کارهای ناصحیح را داده باشد. اما اسلامی که من خوانده ام به ما گفته الفحش و التفحش لیسا فی الاسلام. فحش و فحشا خودش عین ظلم است. اگر کسی به شما یا نزدیکانت عوضی بگوید خوب است؟ اگر خوب است حاضری به فرزندت این کار خوب را یاد بدهی؟ بر فرض که اسلامت هم مجوز داده باشد، عقلت چه حکم می کند؟ با عرض معذرت، با همین منطق قد کشیدید و نردبان ترقی را پیمودید و درباره اداره کشور اسلامی صاحب نظر شدید؟