عزیز خدا!

می دونی چرا اونی که توبه می کنه از اونی که اصلا گناهی نکرده پیش خدا عزیزتره؟!

چون گناه آدمو هر چه بیشتر توی خودش فرو می بره!جاذبه داره و این شیطان لعین هم زیبا جلوه میدش...چون کسی که مزه ی گناه رو چشید سخت می تونه دل بکنه.

برای همینه که کسی که اونقدر اراده داشته باشه که توبه کنه و دیگه سمت گناه نره خیلی واسه خدا عزیزه!خیلی عزیز...

/ 4 نظر / 16 بازدید
من عبادلله

ولى يه نكته اى هست گناه نكردن راحت تر از توبه كردنه

سابو

شما سخنگوی خدا هستی؟ یا وکیل شاید مشاور کدام؟

من عبادلله

از كجا ميگين كه خدا توبه كنندگان رو بيشتر از اون هايى كه گناه نمى كنند بيشتر دوست داره؟

من عبادلله

معاوية بن وهب گويد: شنيدم حضرت صادق عليه السلام مى فرمود: چون بنده "توبه نـصـوح" كـنـد خـداونـد او را دوسـت دارد، و در دنـيـا و آخـرت بـر او پـرده پـوشـى كـند، من عـرضـكـردم : چـگـونـه بر او پرده پوشى كند؟ فرمود: ??هر چه از گناهان كه دو فرشته مـوكـل بـر او بـرايـش نـوشـتـه انـد از يـادشان ببرد ??و بجوارح (و اعضاى بدن ) او وحى فـرمـايـد: كـه گـنـاهان او را پنهان كنيد، ??و به قطعه هاى زمين (كه در آنجاها گناه كرده ) وحـى فـرمايد: كه پنهان دار آنچه گناهان كه بر روى تو كرده است ، پس ديدار كند خدا را هنگام ملاقات او و چيزى كه بضرر او بر گناهانش گواهى دهد نيست . ➕مجلسى (ره ) گويد: در نهايه گفته است كه در حديث ابى بن كعب آمده از پيغمبر (ص ) از تـوبـه نـصـوح پـرسـيـد؟ فرمود: آن توبه خالصى است كه پس از آن بگناه بازگشت نكند ??اصول کافی ج 4 باب توبه ص 163 روایت 1