مرگ

{-168-}

خواب ها بعضی وقت ها شیرینند

بعضی وقت ها ترسناک می شوند

و بعضی وقت ها خواب های تلخ و ترسناک مثل یک تلنگر ند

مثل خواب وحشتناک دیشبم!

+و ترسناک ترین خواب ها خوابیه که توش مرگ خودت باشه و خاک ریختن روی صورتت و توی چشمات و تو هر چی جیغ بزنی کسی نشنوه...

/ 2 نظر / 15 بازدید
سابو

میگن آدم مرگ خودشو تو خواب ببینه نشانه طول عمر زیاده. مال شما مستندش زیاد بوده. یعنی حتی دیدن نبیره ها و ندیده ها.

سجاد

الان تو خواب بترسی و از ترسم بشاشی! بهتر ازینه که اون دنیا جِرِت بدن..!