(^_^)

سلاااااااااااااااااااام

{-110-}

/ 3 نظر / 22 بازدید
سابو

سلام. از زندان زنان سلام میکنه؟ شباهتی هم به نکیر ومنکر داره. برم بقیه شو بعدن بخونم. کولاک کردی. خرید تمام شد؟

سابو

سلام. ما هم رفتیم خرید بقیه کلی خرید کردند من هم برای خودم یک جفت جوراب خریدم. منتظرم سال که حالی به حالی بپوشم.

سابو

آخه ده دوازده جفت نو دارم.