بدو

در مسابقه بین موش و گربه   معمولا موش برنده است چون گربه برای غذا میدود و موش برای زندگی! . . . برای زندگی بدوییم!پیاده روی فایده ندارد... لبخند 

/ 0 نظر / 3 بازدید