جیمز باند!

واقعا یک فرد هر چی هم که مهم باشه به چه حقی روی یه آدم عادی اسلحه می کشه؟مجوز حمل اسلحه داری خب داشته باش دلیل نمی شه که تا یکی خواست ازت سبقت بگیره شلیک کنی!

+یکی از بیماری هایی که بین ما ایرانیا خیلی شایعه خود مهم پنداریه!

+شاید هم خود جیمز باند پنداری!

+با این کار نسنجیده شدیدا وجهه ی مداحان و خصوصا خودش رو خراب کردقهر

/ 1 نظر / 20 بازدید
سابو

خدایا لطفا برو و به بعضی از آنهائی که ادعای ایمان داشتن دارند یادآوری کن که تو خدا هستی نه آنها !